דוחות שנתיים

דוחות שנתיים לפעילות הוועדה 2019

היתרים

רישוי וביצוע

תכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

דוחות שנתיים לפעילות הוועדה אפריל - ספטמבר 2018

היתרים

רישוי וביצוע

שימוש חורג