לאתר המועצה     צור קשר     GIS  
עמוד זה מאפשר לאתר פרטי תוכנית בנייין עיר.
יש לבחור את שיטת האיתור ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"
איתור לפי פרטי תוכנית:
מספר תוכנית
ישוב
סטטוס תוכנית
סמכות תוכנית  
איתור לפי שם תוכנית:
שם תוכנית  
איתור לפי נתוני מקרקעין:
מספר גוש  
מספר חלקה  
איתור לפי תאריכים:
מתאריך אישור  
עד תאריך אישור  
מתאריך הפקדה  
עד תאריך הפקדה  
איתור תכנית לפי פרטי יזם:
מס' זיהוי יזם  
שם יזם