לאתר המועצה     צור קשר     GIS  
עמוד זה מאפשר לאתר פרטי בקשות.
יש לבחור את שיטת האיתור ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"
איתור בקשה כללי:
מספר תיק בניין
סוג בקשה
מספר בקשה  
תיאור הבקשה
שימוש עיקרי
איתור בקשה לפי כתובת:
ישוב
רחוב  
מספר בית  
איתור בקשה לפי מקרקעין:
מספר גוש  
מספר חלקה  
מספר מגרש  
איתור בקשה לפי פרטי מבקש:
מס' זיהוי מבקש  
שם מבקש