לאתר המועצה     צור קשר     GIS  
עמוד זה מאפשר לאתר פרסומים או הודעות בנושא תכנון בניה.
יש להזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"
איתור פרסום לפי בקשה/תב"ע:
סוג ישות  
סוג בקשה
מספר בקשה/תב"ע
איתור פרסום לפי כתובת:
סוג ישות  
ישוב
רחוב  
מספר בית  
איתור פרסום לפי מקרקעין:
סוג ישות  
מספר גוש  
מספר חלקה  
מספר מגרש  
איתור פרסום לפי סוג ותאריך:
סוג ישות  
סוג פרסום
מתאריך פרסום  
עד תאריך פרסום