טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
228.9258
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 302.04 302.04
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 32.62 32.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 32.72 32.72
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים המשמשים רפתות, אורוות לולים, חממות, מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 סלילה או הרחבת דרך, מדרכה או חניה פתוחה, לרבות גש מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.62 3.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 ‎לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית עד 10000 מ"ר מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 ‎לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית לכל מ"ר נוסף מעל 10000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כרייה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 ‎עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.705 פקדון רישוי זמין 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 302.04 302.04
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 60.41 60.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 5.00 == היטל ביוב == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 5.05 ביוב למגורים לכל מ"ר משטח המגרש מ"ר 12.72 14.03
היטלי פיתוח היטל ביוב 5.10 ביוב למגורים לכל מ"ר משטח הבניה מ"ר 55.71 61.45
היטלי פיתוח היטל ביוב 5.15 ביוב לאתרי תיירות לכל מ"ר משטח המגרש מ"ר 12.72 14.03
היטלי פיתוח היטל ביוב 5.20 ביוב לאתרי תיירות לכל מ"ר משטח הבניה מ"ר 55.71 61.45
היטלי פיתוח היטל ביוב 5.25 ביוב ליחידות אירוח לכל מ"ר משטח המגרש מ"ר 12.72 14.03
היטלי פיתוח היטל ביוב 5.30 ביוב ליחידות אירוח לכל מ"ר משטח הבניה מ"ר 55.71 61.45
היטלי פיתוח היטל ביוב 5.35 ביוב למסחר לכל מ"ר משטח המגרש מ"ר 12.72 14.03
היטלי פיתוח היטל ביוב 5.40 ביוב למסחר לכל מ"ר משטח הבניה מ"ר 55.71 61.45
היטלי פיתוח היטל ביוב 5.45 ביוב לשטח חקלאי מקורה לכל מ"ר משטח המגרש מ"ר 12.72 14.03
היטלי פיתוח היטל ביוב 5.50 ביוב לשטח חקלאי מקורה לכל מ"ר משטח הבניה מ"ר 55.71 61.45