הנחיות לפטור מהיתר

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה.

הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים

מידע מפורט על תהליך הרישוי והבניה ניתן למצוא באתר משרד הפנים

לנוחיותכם, מצ"ב קובץ התקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.